УКРАВТОДОР

Служба автомобільних доріг у Черкаській області

» Прес-центр » новини » Заява про екологічні наслідки

Заява про екологічні наслідки

Робочий проект на капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Н-08 Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя (через м. Кременчук)-Маріуполь  на ділянці км 136+200 – км 151+100, Черкаська область.

 

Замовник робіт:  Служба автомобільних доріг у Черкаській області

  18006, Україна, м. Черкаси, бульвар Шевченка, 389.

Генпроектувальник об’єкту: – Черкаський відділ комплексного проектування                ДП “Укрдіпродор”

  18005 м. Черкаси бульв. Шевченка, 293.

Виконавець ОВНС: – Черкаський відділ комплексного проектування ДП “Укрдіпродор”

  18005 м. Черкаси, бульв. Шевченка, 293.

 

            Об’єкт: - У відповідності з постановою Кабінету Міністрів від  30.01.2019 року  №55 «Перелік автомобільних доріг загального користування державного значення», автомобільна дорога Н-08 Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя (через м. Кременчук)-Маріуполь  відноситься до доріг державного значення.

У теперішній час існуючі параметри та технічний стан автомобільної дороги не задовольняють вимогам дорожнього руху, внаслідок чого значно знижується ефективність роботи автотранспорту, збільшується кількість та тяжкість дорожньо-транспортних пригод. У зв’язку з цим виникла необхідність капітального ремонту ділянки автомобільної дороги.

 

            Проектна ділянка має довжину 14.490 км та відноситься до ІІ технічної категорії з такими параметрами:

 • кількість смуг руху – 2;
 • ширина смуги руху – 3.75 м;
 • ширина проїзної частини – 7.5 м;
 • ширина узбіччя – 3.75 м;
 • мінімальна ширина земляного полотна – 15.0 м;
 • мінімальний радіус кривої у повздовжньому профілі:
 • опуклих – 9000 м;
 • увігнутих – 2100 м;
 • максимальний повздовжній ухил – 68‰.

 

            Розрахункове навантаження на вісь статичне – 115 кН. Клас навантаження на штучні споруди – А-15, Нк-100. Розрахункова швидкість – 90 км/год, згідно з ДБН В.2.3-4-2015 зі зміною №1.

            Згідно з виконаним обліком руху існуюча інтенсивність на ділянці автомобільної дороги складає 4611 авт./добу, що відповідає 6941 авт./добу, приведеної до легкового автомобіля.

            У зв’язку з очікуваним зростанням перевезень пасажирів та вантажів інтенсивність руху на даній ділянці автомобільної дороги через 20 років зросте до 7654 авт./добу, що відповідає 11538 авт./добу, приведених до легкового автомобіля.

 

            Капітальний ремонт об’єкта дозволить вирішити ряд серйозних задач, а саме:

 

 • поліпшити структуру автотранспортної мережі України, збільшити швидкість, безпеку та комфортність руху автотранспорту;
 • покращити експлуатаційні показники роботи автотранспорту, а отже значно зменшити викиди забруднюючих речовин від автотранспорту і, як наслідок, поліпшити стан атмосферного повітря.

Початок проектної ділянки автомобільної дороги ПК0+00 відповідає км 136+200 автомобільної дороги Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя (через м. Кременчук)-Маріуполь, кінець – (межа виконання робіт прийнята на примиканні до ділянки реконструкції мостового переходу через р. Веселка на ПК146+54) що відповідає км 150+864 вказаної дороги. В адміністративному відношенні ділянка автомобільної дороги розташована в межах Золотоніського району Черкаської області.

 

Мета планової діяльності – підвищення безпеки руху, швидкості, економічності та комфортності перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом, зменшення негативного екологічного впливу на навколишнє середовище.

 

Шлях досягнення мети планової діяльності – капітальний ремонт ділянки автомобільної дороги загального користування державного значення Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя (через м. Кременчук)-Маріуполь.

 

Перелік найзначніших впливів на стан навколишнього середовища:

Під час капітального ремонту буде спостерігатися негативний вплив на навколишнє середовище:

 1. постійний вплив:
 • видалення чагарників та порослі в робочій зоні автодороги;
 • зняття рослинного шару ґрунту.
 1. тимчасовий вплив:
 • вилучення земель у тимчасове користування;
 • зняття рослинного шару ґрунту на території влаштування будівельних майданчиків;
 • при проведенні робіт з капітального ремонту можливе забруднення поверхні ґрунту паливно-мастильними матеріалами та будівельним сміттям;
 • негативний вплив на повітряне середовище за рахунок відпрацьованих газів, шуму та пилу від працюючих дорожніх механізмів.

До постійних джерел впливів на навколишнє середовище під час експлуатації відносяться:

 • викиди забруднюючих речовин, які утворюються при спалюванні палива двигунами внутрішнього згорання автотранспорту, в атмосферне повітря;
 • акустичний вплив від руху транспортних засобів;
 • скид дощових та зливових вод з дорожнього покриття;
 • забруднення сміттям, здебільше побутовим,  ґрунтів.

 

Підсумки кількісної та якісної оцінки впливів

 

Забруднення атмосферного повітря

У результаті експлуатації автомобільним транспортом державної автомобільної дороги Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя (через м. Кременчук)-Маріуполь на ділянці  км 136+200 - км 151+100 в повітряне середовище буде потрапляти значна кількість забруднюючих речовин (ЗР). В захисній смузі об’єкта присутнє с. Іркліїв. Відстань до житлової зони складає 30 м в від проїзної частини автодороги по с. Іркліїв.

Відповідність санітарним нормам відбувається на відстані 25 метрів від дороги (несприятливі метоумови).

Таким чином вплив автомобільного транспорту при експлуатації об’єкта проектування на повітряне середовище вважається допустимим.

 

Викиди забруднюючих речовин при проведенні будівельних робіт носять тимчасовий характер. Заходи по зменшенню викидів в атмосферне повітря при будівництві включають:

 • заборону простою техніки з працюючим двигуном;
 • застосування закритого транспортування та розвантаження будівельних матеріалів, що пиляться;
 • розосередження в часі роботи будівельних машин та механізмів, які не задіяні в єдиному безперервному технологічному процесі;
 • забезпечення профілактичного ремонту механізмів;
 • регулярне проведення робіт з контролю токсичності відпрацьованих газів.

 

Шумовий вплив

В захисній смузі об’єкта де розташована житлової забудови с. Кропивна основним джерелом зовнішнього шуму  є потік автомобільного транспорту.

Відповідно розрахунку еквівалентний рівень шуму складе на сучасному етапі 62. 83 дБА, на перспективу – 69.27 дБА, що не перевищує дозволених норм.

Вплив шуму під час експлуатації об’єкта зменшиться за рахунок:

 • використання дорожнього покриття, яке при проїзді транспортного засобу характеризується мінімальним рівнем шуму;
 • забезпечення постійної швидкості руху автомобілів (без змін режимів руху);
 • своєчасного проведення робіт із забезпеченням рівності дорожнього покриття;

Вплив транспортного шуму під час проведення будівельних робіт буде тимчасовим.

 

Вплив на геологічне середовище

Для запобігання небезпечним геологічним явищам проектом передбачені такі заходи:

 1. зняття рослинного шару (чорнозем, рослинний ґрунт);
 2. укріплення укосів та берм посівом трав з підсипкою родючого ґрунту;
 3. забезпечення поверхневого стоку на протязі всієї дороги.

 

Вплив на водне середовище

Траса дороги на ПК67+28 перетинає р. Ірклій, зі сходу дороги утворений став,  з заходу сама річка. Під дорогою для пропуска води з боку става розташована труба отв.(2×3)×3 довжиною 15,20 м. Залізобетонна труба на вході обладнана шлюзовими камерами, які працюють для пропуску води зі ставу.

Для попередження попадання атмосферної води з полотна автомобільної дороги безпосередньо в ставок та річку Ірклій влаштовуються очисні споруди в кількості 3 штук продуктивністю відповідно 3, 7 і 30 л/с, які очищають атмосферні води від нафтопродуктів та механічних домішок (піску) перед скидом останньої в ставок та річку.

 

Вплив на ґрунти

            В процесі експлуатації автомобільної дороги буде відбуватись забруднення прилеглих до дороги ґрунтів важкими металами та продуктами зношення покриття. Річне зношення покриття буде становити 2.12 мм.

            Значного забруднення прилеглої території свинцем не передбачається в зв’язку  з забороною використання етильованого бензину на території України.

            Перевищень ГДК (32 мг/кг) не прогнозується вже на відстані 10 м від дороги. Забруднення ґрунтів вважається допустимим.

 

З метою охорони ґрунтів під час проведення  будівельних робіт передбачено:

 • планування прилеглої до дороги території у межах смуги відводу та влаштування водо перепускних споруд з відводом, що забезпечує безнапірний режим роботи, і попереджує виникнення таких концентрацій поверхневого стоку, що можуть призвести до активізації екзогенних процесів;
 • зняття та складування родючого ґрунту з земель тимчасового та постійного відведення на спеціалізовані майданчики для подальшого використання його при укріпленні узбіч, а також при рекультивації порушених земель;
 • заборона пересування важкої техніки поза межами об’їзних доріг;
 • складування будівельного сміття передбачено в спеціальних місцях з наступним  вивозом з території;
 • будівельні та технологічні майданчики та робочі проїзди викладаються залізобетонними плитами з ухилом поверхні не менше 2% з метою виключення стоку поверхневих вод в водотоки.

 

Вплив на рослинний і тваринний світ

            На рослинний світ впливає розчистка площ від чагарнику та дрібнолісся, що потрапляють в зону проведення робіт по капітальному ремонту.

            Вплив робіт з капітального ремонту за межами смуги відведення не передбачається.

            В проекті не передбачено влаштування штучних споруд і біопереходів для земноводних та дрібних тварин також.

 

Вплив на техногенне середовище

            В процесі будівництва будуть перевлаштовані наземні і підземні комунікації.

            Вплив на техногенне середовище, що відбудеться при капітальному ремонті, буде тимчасовим і незначним. В цілому, в наслідок перевлаштування багатьох комунікацій, збільшується надійність їх роботи, і це є позитивним впливом на техногенне середовище.

 

Вплив на соціальне середовище

Під час проведення польових досліджень групою інженерної геології було проведено опитування та визначено ставлення водіїв щодо капітального ремонту об’єкта. Було опитано 26 водіїв: 20 респондентів позитивно відносяться  до будівництва і 6 – не визначилось.

Негативний вплив на соціальне середовище не передбачається.

 

Оцінка екологічного ризику проектованої діяльності

Інтегральний вплив на більшість компонентів природного середовища, з урахуванням спрямованих на збереження довкілля проектних рішень, оцінюється як допустимий.

Вплив на соціальне і техногенне середовище як позитивний.

 

Перелік залишкових впливів

До залишкових впливів необхідно віднести:

 • вирубку чагарників та порослі в робочій зоні автодороги;
 • негативні впливи при експлуатації автодороги.

 

Інформування та ставлення громадськості

Громадськість проінформована про запланований капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Н-08 Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя (через м. Кременчук)-Маріуполь  на ділянці км 136+200 – км 151+100, мету і шляхи його здійснення.

 

Зобов’язання замовника:

 

            Замовник бере на себе всі зобов’язання щодо здійснення проектних рішень у відповідності з нормами і правилами охорони навколишнього середовища і вимог екологічної безпеки на всіх етапах капітального ремонту та експлуатації об’єкта, розробленого проекту.