УКРАВТОДОР

Служба автомобільних доріг у Черкаській області

» Прес-центр » новини » Заява про екологічні наслідки

Заява про екологічні наслідки

Капітальний ремонт і експлуатація ділянки автомобільної дороги загального користування державного значення Н-08 Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя (через Кременчук)-Маріуполь,   км 81+300 – км 87+300,  в Золотоніському районі Черкаської області проводиться Службою автомобільних доріг у Черкаській області.

Протяжність ділянки автомобільної дороги складає 6.0 км, ширина проїзної частини 8.5 м (7.5м  +2×0,50).

Територія ділянки автодороги прийнята у межах існуючої ділянки визначеної для капітального ремонту.

Загальна площа ділянки автомобільної дороги складає 35.780 га  (земельна ділянка існуючої автомобільної дороги).

Генпроектувальник: Черкаський ВКП інституту ‘’Укрдіпродор’’

            Кваліфікаційний сертифікат Сер.АР №004029 від 05.10.2012 р. Свідотство №00246 від  

            05.11.2017

                 Поштова адреса: 18005 м. Черкаси бульв.Шевченка,293

                 Начальник ВКП                    В.В. Косенко          тел. (0472) 36-03-32

                 Головний інженер проекту  Т.П. Безкровна       тел. (0472) 36-03-35

                 Розробник розділу ОВНС    В.О. Мишечкін      тел. (0472) 36-03-33

 

Із усіх потенційних видів впливу, основним є вплив на атмосферне повітря. На геологічне середовище, мікроклімат, водне середовище, грунт, рослинний та тваринний світ, заповідні об’єкти, на навколишнє техногенне середовище даний об’єкт впливу не має.

Кількість джерел викидів шкідливих речовин в атмосферу одне джерело - лінійне (неупорядковане) - це автомашини які безпосередньо проїзжають по автомобільній дорозі, (для зручності джерело розбито на 5 ділянок – це пов’язано з наявністю кутів поворогу траси автомобільної дороги та розташування її в плані див.).

 

Від цього джерела  (відповідно) в атмосферне повітря потрапляють:

 

- азоту оксиди;

- сажа;

- ангідрид сірчистий;

- вуглецю оксид;

- вуглеводні граничні (НМЛОС);

 

- речовини у вигляді суспендованих твердих     частинок;

 

Капітальний ремонт і експлуатація ділянки автомобільної дороги  повина виконуватись відповідно до проекту, без порушень прийнятої технології ремонту, з постійним технічним контролем та авторським наглядом представників інститута Укрдіпродор.

Кількісні та якісні значення викидів забруднюючих речовин в атмосферу для проектуємого  джерела визначені розрахунковими методами по спеціальним методикам з урахуванням режиму роботи джерела, витрат пального та інше.

Для запобігання забруднення атмосферного повітря, грунтів забруднюючими речовинами, проектом передбачено ряд природоохороних заходів. Ці заходи включають:

  • влаштування твердого покриття на ділянці автомобільної дороги;
  • в разі пролиття нафтопродуктів при аваріях на ділянці автомобільної дороги влаштувати негайне прибирання, засипання піском місця розливу, збирання його в контейнер з послідуючою утилізацією.

 

Залишковими впливами є:  

  • утворення відходів в наступній кількості:

Ознака класифікації

Код класифіка-

ційного угруповання

Назва відходів за

 ДК 005-96

Виробнича назва відходів

Розрахункова кількість тон/період

1

2

3

4

5

ІV клас

1411.2.1.01

Відходи виробничо-технологічні, які утворюються в будівництві

Старе асфалльто-бетонне покриття

10200.0

Старі бетонні споруди

77590.0

Сміття з існуючих водопропускних труб

29.2

Конструкції металеві зіпсовані (пошкоджені)

0.245

 
  • викид забруднюючих речовин від лінійного джерела в атмосферне повітря в наступній кількості:

                                                                                                                             

№ п/п

Назва речовини

Код забруд-

нюючої речо

вини

Викид в атмосферу

 
 

г / с

т / рік

 

1

2

3

4

5

 

1.

Азоту діоксид

301

0,97000000

31,80000000

 

2.

Сажа

328

0,14900000

4,85000000

 

3.

Ангідрид сірчистий

330

0,00120000

3,73000000

 

4.

Вуглецю окис

337

3,59000000

114,30000000

 

5.

Вуглеводні граничні С12  - С19

2754

0,53000000

16,27000000

 

6.

Речовини у вигляді суспендованих

 

 

 

 

 

твердих частинок

2902

0,07500000

74,48000000

 

 
Всі природоохоронні заходи, передбачені цим проектом по захисту природного середовища, атмосферного повітря та поверхневих і підземних вод, замовник зобов’язаний впроваджувати в процесі капітального ремонту ділянки автомобільної дороги та її експлуатації.

В процесі робіт буде організований контроль встановлених розмірів гранично-допустимих викидів в атмосферу.

На період несприятливих метеорологічних умов замовником будуть виконуватись особливі вказівки та вимоги органів санітарної служби та Держкомгідромета.